Pneumovax och Prevenar – Pneumokockvaccin

Sedan juli 2013 är Prevenar13 (PCV13) registrerat att användas både till barn och vuxna.

Av konjugatvaccinerna har Prevenar13 den bredaste serotypstäckningen och är godkänt för användning till personer över 5 års ålder. Ett annat konjugerat pneumokockvaccin är Synflorix (PCV10).

Övrigt pneumokockvaccin heter Pneumovax (PPV23) och är ett sk polysackaridvaccin.

 

Det anses medicinskt motiverat att kombinera dessa två vaccin till barn från 2 års ålder och till vuxna med stor risk för pneumokockinfektion. Indikationerna är bl.a personer med nedsatt mjältfunktion, gravt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling, cochleaimplantation, nefrotiskt syndrom, likvorläckage och cystisk fibros.

REKOMMENDERAT VACCINATIONSSCHEMA :

 

 • Till tidigare inte pneumokockvaccinerad :
  En dos Prevenar ges följt av en dos Pneumovax tidigast efter åtta veckor.
  Pneomovaxdosen kan upprepas när det gått minst fem år sedan den förra dosen Pneumovax.

 

 • Till person tidigare vaccinerad med Pneumovax :
  En dos Prevenar ges tidigast ett år efter senaste dosen av Pneumovax.
  Pneumovax kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan förra Pneumovaxvaccinationen.

 

 • Till person tidigare vaccinerad med Prevenar eller Synflorix :
  Gäller framförallt barn. Till dessa barn ges en dos Pneumovax tidigast åtta veckor efter den senaste dosen av Prevenar eller Synflorix.
  Pneumovaxdosen kan upprepas när det gått minst fem år sedan den förra dosen.

 

Pneumovax ger till personer med normalt immunförsvar ett ca 60%-igt skydd mot invasiv pneumokocksjukdom men har brister, bl.a är det svårt att uppnå ett tillfredsställande långvarigt/livslångt skydd, vaccinet påverkar inte kolonisationen av pneumokocker.

Prevenar givet till barn ger även skydd mot slemhinneinfektioner och pneumoni och vid revaccination finns möjlighet till ett mycket långvarigt skydd. Det finns också möjlighet till ett bättre immunförsvar till personer med immunosuppression.

Det har också fördelar för vuxna ffa utsatta riskgrupper. I avvaktan på mer vuxendata kan det anses medicinskt motiverat med utökade indikationer för användande av Prevenar till barn över 5 år och vuxna med stor risk för pneumkockinfektioner.

Informationen hämtad från Stockholms Läns Landsting

 

Enligt Vårdguiden 1177 står dock att läsa att det ännu inte finns någon studie som visar att Prevenar  skyddar bättre än Pneumovax mot lunginflammation och blodförgiftning orsakade av pneumokocker då det pågår en studie i Holland men att resultatet inte är klart och att det inte finns några uppföljande studier på vuxna.

Pneumovax skyddar till 70% mot svår pneumkockinfektion och innehåller 23 olika pneumokocktyper som motsvarar ca 90% av de typer som brukar orsaka svår infektion hos vuxna.

Prevenar innehåller 13 typer och ger ett smalare skydd.

 

Prevenar togs fram som ett barnvaccin då barn under 2 år inte får något bra immunsvar av Pneumovax.

Barn bär ofta på pneumokocker i sin näsa och kan föra smittan vidare till vuxna. När barn vaccineras med Prevenar så minskar bärarskapet av de pneumokocktyper som ingår i vaccinet.

Pnemovax rekommenderas till majoriteten av riskpatienterna men till ett fåtal grupper med hög risk bl.a de med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas dock bägge vaccinerna.

 

Informationen hämtad från 1177 Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting.